S krátkým zpožděním gratulujeme ke zvolení novému předsedovi znovuobnovené pražské pobočky Dělnické mládeže Pavlu Szudárovi. Číslo 88 (Podle pořadí písmen v abecedě HH - Heil Hitler) na hrudi, RAHOWA (RAcial HOly WAr - svatá rasová válka) na břiše, obnažování se v restauraci a praxe v olizovování kamarádova párku jsou velmi dobré předpoklady pro takovou funkci.

V české kotlině se čas od času zjeví lidé, kteří umějí do řad těch, kdo chtějí ohrožovat svobodu ostatních, pálit nejen kameny či pěstmi, ale i sžíravou satirou. Hry Voskovce a Wericha jsou sice legendární a pořád mají co říct, ke dnešku se však vyjadřovat nemohou. Naštěstí se podobného úkolu chopila současná mladá generace. Divadelní soubor Ztracená existence, který je proslulý především tím, že mu není nic svaté a je ochotný bavit diváky i za cenu vlastního ztrapnění či roztrhání těla, si opakovaně střílí ze současných projevů fašismu.

Pražský neonacistický obchod HateCore Shop vyprodukoval krásnou mikinu, o které píše: SXE je životní styl, který říká (dle našeho výkladu) nebýt kontrolovát vnějšími vlivy nebo nenechat sama sebe kontrolovat. Tři "x" znázorňují "žádný alkohol, drogy a cigarety". Jistě dobré uplatnění v na dnešní pro-národní scéně! Dvě barevné provedení! Nepochybně! A proto zřejmě chybí tři písmena ve slově Discipline, která si má pravděpodobně došít každý zakazník sám. Totéž lze tušit u chybějícího písmene T ve slově Strength. Že by tímto způsobem neonacisté vymysleli vlastní pojetí DIY (do it yourself)?

Viktor Aufart je onen neonacista, který při pokusu o pogrom v Janově v roce 2008 zapálil výbušninu tak, že přišel o několik prstů na pravé ruce. V nemocnici ho pak navštívil předseda Dělnické strany Vandas, nazval ho "bojovník z Janova", společně se vyfotili a "bývalý nacionální socialista" Filip Vávra rozjel sbírku pod názvem Patriot v nouzi.

Rádi bychom upozornili naše čtenáře na to, že vyšel druhý sešit Komiksové edice nakladatelství Československé anarchistické federace. Více informací o jeho obsahu a seznam míst, kde ho můžete sehnat, naleznete na stránkách ČSAF.

Zdá se, že mezi českými nácky právě probíhá diskuse o evoluční teorii. K té měli vždy svérázný přístup, když jí kombinovali s teorií rasovou. Většinou dospěli k tomu, že „barevní“ mají blíž k opicím než k lidem, rozuměj árijcům. Mluvící opice pak snadno identifikovali podle barvy kůže. Nyní přichází s novým výkladem evoluční teorie a opice hledají i ve svých řadách. Rozhodující již není barva kůže, ale především image.