I když je zřejmé, že boj proti totalitnímu státu nepatří zrovna do nacionalistického portfolia, dovolujeme si upozornit ProVlastence, že celý citát George Orwella „Puška visící na zdi dělníkova příbytku nebo farmářovy chýše je symbolem demokracie zní „Totalitní stát může dělat velké věci, ale jednu věc udělat nemůže: nemůže dát dělníkovi v továrně pušku a říct mu, aby si ji vzal domů a měl ji v ložnici. Puška visící na zdi dělníkova příbytku nebo farmářovy chýše je symbolem demokracie. A je naším úkolem dohlédnout, aby tam zůstala“. Také je dobré poznamenat, že George Orwell bojoval s puškou v ruce ve Španělské občanské válce 1936 proti fašistům a nikoli proti uprchlíkům, jak by si nejspíše někdo přál.

Doporučujeme přečíst Orwellovy knihy Hold Katalánsku a esej Wounded by a Fascist Sniper. Pokud by to nestačilo bude nutné pokračovat esejí Poznámky o nacionalismu v které Orwell nacionalisty dvakrát nešetří:
„Nacionalista je ten, kdo uvažuje pouze, nebo hlavně v intencích boje o prestiž. (...) jeho myšlení se soustředí na vítězství, prohry, triumfy a ponížení.“
„Nacionalista se nestaví jednoduše na stranu silnějšího. Naopak, jakmile se jednou na určitou stranu přikloní, bude sám sebe přesvědčovat, že právě ona je ta nejsilnější, a své víry se bude držet, i kdyby fakta svědčila o opaku. Nacionalismus je touha po moci posilovaná sebeklamem.“
„Je pro něho nesmírně obtížné, ne-li nemožné tajit svou nacionalistickou loajalitu. Sebemenší hanobení jeho vlastní mocenské skupiny nebo i jen mezi řádky patrná chvála znepřátelené organizace v něm vyvolávají rozčilení, které poleví jen tehdy, může-li mu dát průchod prostřednictvím nějaké zvlášť peprné odpovědi.“
„Intenzita, s jakou se oddávají určitým ideálům, nebrání nacionalistům v tom, aby tu a tam ‚převlékli kabát‘.“
„Všichni nacionalisté mají úžasný dar nevnímat shodné rysy podobných jevů. (...) Skutky se posuzují jako dobré nebo špatné ne na základě své skutečné hodnoty, ale podle toho, kdo je činí.“
„V myšlení nacionalistů existují vedle sebe fakta, která jsou současně pravdivá i nepravdivá, známá i neznámá.“

Nabízí se také další Orwellův citát ohledně ProVlastenců „Každá revoluce končí tehdy, když se nová prasata dostanou ke korytům“