Proti údajné hrozbě islamizace Česka a celé Evropy se při příležitosti letošního státního svátku 28.října protestovalo na řadě míst po celé republice. Symbolické setkání odpůrců imigrace se uskutečnilo i na vrcholku hory Říp. Pořadatelé z Občanské konzervativní strany a Patrioti ČR ho nazvali Světlo pro naši vlast. Co je na něm zvláštního?

Symbolické setkání odpůrců "vlny" imigrace na vrcholu hory Říp - symbolu příchodu imigrantů do Čech v čele s praotcem Čechem, je poněkud paradoxní.
Podle Starých pověstí českých přišel praotec Čech se svojí družinou do Čech z Chorvatska na počátku šestého století před naším letopočtem. Důvodem, proč museli rodnou zemi opustit, byla údajně vražda, které se tam praotec Čech dopustil, nebo také "mordy mezi příbuznými". Nebuďme ale hnidopiši, doba je zlá. Hrnou se k nám hordy nezvdělaných nemakačenků, znásilňovačů našich jidelních lístků a prznitelů našich krojů. V takové době je potřeba upevňovat národní hrdost také každoroční oslavou státních svátků jakými jsou vražda, upálení, vznik neexistujícího státu, příchod věrozvěstů, kteří přinesli řeč, kterou nemluvíme a písmo, kterým nepíšeme, nebo "předpisovým" vyvěšením české vlajky po zdolání vrcholu.

Neobstojí ani argument, že praotec Čech do Čech migroval a nikoli imigroval, protože  území tehdy zvaném Boiohaemum, později Bohemia, obývaly starověké kmeny a Čechy nebylo neobydlené území. Kéž by platil citát od George Santayana :"Ti, kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu ji opakovat.". Kam vyrazí udatní Čechové příště?